Účastníci OS ČMS

Účastníkem OBČANSKÉHO SNĚMU ČMS se může stát kdokoli, kdo projeví zájem. Klademe důraz na dodržování základní lidských pravidel slušného chování, slušného vyjadřování a smysluplné komunikace.


účastníci1. Hosté

Na veřejných stránkách www.obcanskysnem.cz budou dostupné všem, kdo si na ně zadá odkaz. Takový účastník se stává našim hostem. Každý host může poslat e-mailový dotaz na adresu info@obcanskysnem.cz. Každý může vyjádřit svůj souhlas s Pilíři OS-ČMS, a tím naši práci morálně podpořit, aniž by se z jakýchkoli důvodů další práce na projektech OS-ČMS účastnil. Znamená to tedy, že zůstane i nadále v roli hosta, a záleží jen na něm, zda bude zveřejňované dokumenty průběžně sledovat. Bude-li mít kdykoli v budoucnu zájem, své postavení v OS-ČMS může kdykoli změnit.

2. Příznivci

Kdo bude mít zájem o bližší spolupráci, může požádat o osobní přístupové kódy (jméno a heslo) do neveřejné části stránek OS-ČMS a stát se tak příznivcem. Nezbytnou podmínkou je souhlas s Pilíři OS-ČMS, který lze vyjádřit zde. Registrace má smysl pouze tehdy, pokud účastník předpokládá ihned nebo v blízké budoucnosti aktivní spolupráci. Předpokládá se tedy, že se stane řešitelem (viz dále), i když to systém nekontroluje a nejsou stanoveny žádné limity, do kdy se musí příznivec řešitelem stát.

3. Řešitelé

Na neveřejných stránkách dostupných příznivcům je k dispozici seznam všech aktuálně řešených projektů. Kterýkoli z nich si může příznivec zvolit a aktivně se podílet na jeho řešení. Stává se tak řešitelem. Předpokládá se, že Řešitel aktuálně bude aktivně pracovat pouze na řešení jednoho úkolu, řešený úkol však může kdykoli změnit, a to i v případě, že aktuálně řešený úkol ještě nebyl dokončen.

4. Členové

Po uplynutí lhůty 1 měsíc má právo řešitel požádat o členství v OS-ČMS, a to zpravidla prostřednictvím dílny, na jejíž půdě se účastnil řešení projektových úkolů. K tomu musí získat ručení jednoho stávajícího člena Sněmu a souhlas členů dílny, do které vstupuje. S členstvím jsou neoddělitelně spjata Sněmovní práva, která opravňují člena účastnit se voleb a jednorázových rozhodnutí učiněných jménem dílny, kruhu, sféry i OS-ČMS jako celku. Zároveň má právo kandidovat na volené funkce v OS-ČMS a být volen. Všichni členové tvoří dohromady Plénum Sněmu, orgán s nejvyššími rozhodovacími pravomocemi.

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.