Funkce v OS ČMS

Na jakoukoli funkci v OS-ČMS může kandidovat a získat ji pouze jeho člen.

1. Správce projektu (úkolu)

Nejedná se o volenou funkci. Správcem projektu se může člen stát tak, že založí vlastní projekt nebo je řešením projektu pověřen vedoucím dílny. Rozhodujícím kritériem při přidělování úkolu jsou znalosti a zkušenosti. Morální kvality zajištuje důsledné dodržování Pilířů Sněmu. V případě relevantních důvodů člen může správu projektu vedoucímu dílny odmítnout.

Správce projektu stojí v čele řešitelského týmu a je za vyřešení úkolu odpovědný jednak členům řešitelského týmu, jednak vedoucímu dílny, kterému výsledné řešení předává. Vedoucí projektu má právo vytvořit si řešitelský tým se stávajících členů dle vlastního uvážení. Dalšími spolupracovníky na projektu se stávají z vlastní iniciativy příznivci - řešitelé. Jejich spolupráci správce projektu nesmí bezdůvodně odmítnout.

Poznámka: Člen může nabídku správce projektu na účast v řešitelském týmu odmítnout. V takovém případě má vedoucí dílny právo (nikoli však povinnost) požadovat od člena důvody odmítnutí spolupráce.

2. Vedoucí dílny

Odborná dílna je nejnižším organizačním článkem OS-ČMS a sdružuje členy odborně zdatné na konkrétní specifickou problematiku.  Řeší konkrétní projekty související se zaměřením jejích členů. Vedoucí dílny má právo zadat úkol členovi jeho dílny, vystupuje jménem dílny, přebírá výsledná řešení a případně je konzultuje s vedoucím okruhu. Pokud to vyžaduje povaha úkolu, nechává jeho řešení schválit všemi členy dílny. Svého vedoucího si volí členové dílny sami systémem průběžné volby. Podmínkou pro kandidaturu je úspěšné vyřešení stanoveného počtu úkolů.

3. Vedoucí okruhu

Dílny s podobným odborným zaměřením jsou sdruženy v širších tematických okruzích. Vedoucí okruhu je volen systémem průběžné volby členy všech dílen, které tento kruh vytvářejí. Vedoucí okruhu musí mít zkušenosti s řešením úkolů přesahujících rámec jedné dílny. Vedoucí okruhu je odpovědný za koncepci tematického zaměření okruhu a oblast řešených témat. Je oprávněn zadat úkol jemu podřízené dílně a přebírá od ní výsledné řešení. To pak v případě potřeby nechává odsouhlasit všemi členy okruhu (tedy členy všech podřízených dílen) nebo jej konzultuje na úrovni příslušné sféry.

4. Rada Sněmu

Celý OBČANSKÝ SNĚM ČMS s tematickými okruhy je rozdělen do tří sfér - Všeobecná správa, Kultura a Hospodářství. V současné době reprezentuje každou sféru jeden ze členů Rady Sněmu. Radu Sněmu tvoří jeho zakladatelé. Rada Sněmu není voleným orgánem, její úloha je administrativní a organizační.

Poznámka: Na potvrzení toho, že motivací pro založení OS-ČMS nebylo získání dobře placených funkcí z veřejných prostředků, se zakladatelé, členové Rady Sněmu, na slavnostním shromáždění v Olomouci dne 10. 3. 2012 veřejně zavázali, že nebudou do budoucna usilovat o žádné politické funkce.

5. Plénum Sněmu

Plénum Sněmu tvoří všichni členové OS-ČMS, tedy vlastníci Sněmovních práv. Plénum Sněmu je vrcholným rozhodovacím orgánem OS-ČMS. Veškerá důležitá rozhodnutí, zejména veškeré výstupy řešící organizaci občanské společnosti podléhají schválení Plénem Sněmu.

Poznámka: Na půdě OS-ČMS budou také probíhat hlasování o úzce odborných a specializovaných otázkách, jichž se účastní pouze členové zainteresovaných okruhů a dílen.

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.