Preambule

PILÍŘE OBČANSKÉHO SNĚMU ČECH, MORAVY A SLEZSKA

„Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby i jiní z ní mohli pít.“
E. T. Seton

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska (dále jen OS-ČMS) byl ustaven z potřeby žít ve společnosti chránící mravní hodnoty a lidskou důstojnost.

 

Pro dosažení této změny přijímáme jako lidé různých přístupů k životu, filozofií a potřeb Pilíře OS-ČMS na úrovni Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství jako návrh tolik potřebných společenských hodnot. Pilíře OS-ČMS definují nový způsob uspořádání společenských vztahů. Ty umožní nejvyšší možnou míru sociální svobody jednotlivce tak, aby se rozvíjel dle svých osobních i společenských potřeb a přitom nepoškozoval ostatní. Pokud bude dosažena všeobecná shoda, postupně přinese její přijetí více porozumění a zodpovědnější přístup člověka ke všemu živému i neživému na Zemi.

Pilíře OS-ČMS představují novou kvalitu lidského soužití
a jsou návrhem, jak řešit negativní celospolečenské a globální jevy.

Ke spolupráci zveme všechny, kdo Pilíře OS-ČMS uznají jako dobrý základ pro budování harmonického prostředí, a případně je sami obohatí, ukáže-li se to přínosné a potřebné.

 

Základem vzájemné spolupráce a pomoci při vytváření podmínek lidsky důstojného života a převzetí odpovědnosti za svůj život jsou tematicky zaměřené pracovní kruhy nevyjímající širší mezinárodní spolupráci. Cílem je předložení „Ústavy Občanské společnosti“ jako nové společenské smlouvy a také další výsledky vzájemné spolupráce.

 

„Ústava Občanské společnosti“ by měla obsahovat vše potřebné, aby umožnila každému člověku realizovat své potřeby a tvořivost, pokud tím nebude poškozovat ostatní. Tak budeme moci dosáhnout sociálního smíru (ohleduplnosti) a společenského zdraví.

 

V rámci OS-ČMS může každý zájemce vnést své životní zkušenosti, záměry a myšlenky do tematicky zaměřených pracovních skupin a aktivně se tak podílet na rozvoji kvality svého života.

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska je cestou ke zdravé společnosti,
důstojnému životu a umění nést následky svých rozhodnutí,
nikoliv rozhodnutí druhých, jako se to děje doposud.

 

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

„Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby i jiní z ní mohli pít.“
E. T. Seton

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.