Pilíř všeobecné správy

„Odpovědnost všech za všechno je odpovědností nikoho za nic.

Je potřeba nastolit osobní odpovědnost.“

Tomáš Baťa


  1. Občanská společnost nesmí být nadřazena jednotlivci. Aby mohla fungovat správně, musí platit: Člověk je základním článkem společnosti se svými nezpochybnitelnými lidskými právy, které jsou vyvážené povinnostmi ke všemu a všem, s neoddělitelnou osobní odpovědností za sebe sama i společnost.

  2. Člověk může svá lidská práva rozšířit o práva občanská, a tak se přímo podílet na rozvoji a kvalitě občanské společnosti. Tato práva získává po splnění k tomu stanovených podmínek.

  3. Občanská společnost umožňuje každému lidsky důstojnou dostupnost základních životních potřeb.

  4. Aby skončilo období zneužívání moci a nedůstojné bezmoci způsobené přežitou ústavou a z této ústavy odvozenými špatnými zákony i nezodpovědností politiků, navrhujeme přijmout zásadu: Při procesu rozhodování je občan nezastupitelný.Nesmí za něho nikdo svévolně rozhodovat jinak, než v souladu s jeho pověřením, nad kterým však vždy stojí občanská odpovědnost a úcta k lidským právům a povinnostem.

  5. Soudní moc vždy podléhá právu a je za nespravedlivý rozsudek postižitelná. Proto se především musí řídit zásadou: Nikdo nesmí být poškozen! Pokud soudním rozhodnutím dojde k uznání poškození, musí být škoda nahrazena bez jakýchkoliv dalších podmínek a lhůt promlčitelnosti. Tato zásada musí stát nad zákony, které je třeba učinit přehlednými, jednoduchými, jednoznačnými a srozumitelnými každému, i bez právního vzdělání.

  6. Jakýkoliv vlastnický vztah k přírodním zdrojům je příčinou jejich drancování, ničení životního prostředí, vydírání lidí a hrozbou válečných konfliktů. Další zásada tedy zní: Přírodní zdroje nesmí nikdo vlastnit, smí je pouze spravovat či užívat, a to vždy s ohledem na jejich maximální možnou ochranu a hospodárnost.

  7. Základním principem v oblasti všeobecné správy je důsledné uplatňování ROVNOVÁHY práv a povinností.

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.