Pilíř kultury

„Musíme směřovat bez výhrady k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská. Svoboda, tvrdím, je nejskvělejší statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný… Uveďme tedy člověka, pokud možno, na svobodu! – Osvoboďme jej od všech nařizovacích dogmat, kultů a poslušností.“

Jan Amos Komenský


  1. Společenský respekt a úcta k přirozeným rozdílům mezi muži a ženami jsou dnes znehodnoceny, jejich role se uměle popírají, stírají a zaměňují. Má-li dojít společnost obrody a dosáhnout skutečné proměny: je potřeba umožnit mužům a ženám jejich tvůrčí naplnění dle přirozených předpokladů, spíše než podporovat úsilí žen vyrovnat se mužům a naopak.

  2. Úpadek lidských hodnot často umocněný tíživou ekonomickou situací vážně narušuje poslání rodiny. Je třeba uznat rozdílné předpoklady - vlastnosti a schopnosti mužů i žen, aby rodina a domov, který funkční rodina vytváří, mohly naplňovat své hlavní poslání - šťastné a harmonické soužití, péče a výchova, vytváření inspirativních vzorů pro budoucí generace.

  3. Současné školství coby nástroj pasivního přijímání ideologických dogmat nepodporuje dostatečně rozvoj vlastního úsudku, a tedy ani pravdivého poznávání reality. Je třeba: školství rozvíjející jedinečné schopnosti žáka, lidskost a touhu po poznávání pravdy a celoživotní výchova ke svobodě.

  4. Současné uplatňování získaných vědomostí či vrozených schopností člověka na "trhu práce" v nezdravém soutěžení a vyhrocené konkurenci pouze odděluje skupiny lidí, které se vůči sobě vymezují. To má ničivý dopad nejen na lidskou důstojnost, ale i na vztahy ve společnosti a v přírodě, jíž jsme všichni součástí. Je potřebné směřovat k tomu, aby platilo: „čemu se věnujete“ a ne „čím se živíte“. Dalším bodem pilíře kultury proto je: Občan nechť je vychováván pro život, nikoliv pro "trh práce", z nějž je naopak potřebné člověka vymanit.

  5. Zneužívání informací, jejich zamlčování či překrucování dosáhly neúnosných rozměrů. Pro zdravý život společnosti je nutné zajistit: svobodné sdílení nezkreslených informací s důrazem na morálně-mravní nezávadnost.

  6. Společnost všemi dostupnými prostředky podporuje lidskou tvořivost rozvíjející vztah k ušlechtilým hodnotám na úrovni tělesné, duševní a duchovní.

  7. Základním principem v kulturní oblasti je poznání a pochopení SVOBODY.

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.