Pilíř hospodářství

„Moc peněz se v době míru přiživuje na národu a v dobách protivenství proti němu strojí spiknutí. Je despotičtější než monarchie, nestoudnější než samovláda, sobečtější než byrokracie. Na trůn byly posazeny korporace, bude následovat éra korupce na vysokých místech a moc peněz v zemi se bude snažit rozšířit svou vládu tím, že bude pracovat na předsudcích lidu, dokud nebude bohatství této země soustředěno v rukou několika lidí a Republika nebude zničena… V této chvíli se bojím o osud své vlasti víc než kdykoli předtím, dokonce víc než v dobách války.“

Abraham Lincoln


 

PILÍŘ HOSPODÁŘSTVÍ

 

  1. Je potřebné si uvědomit, že hospodářství je pouze jednou ze součástí společnosti. Hospodářství má být dobrým pomocníkem: nesmí mu však být podřízeno rozhodování o všeobecné správě a kultuře.

  2. Původně sloužily peníze jako univerzální prostředek k usnadnění tržní směny. Tento užitečný smysl však ztratily, když se samy staly zbožím a když bylo umožněno půjčovat je na úrok nebo jsou-li vydávány jako nekrytá, pomyslná hodnota.Východiskem je reálné hospodaření. Peníze v jakékoli podobě musí být podloženy výhradně skutečnými hodnotami, za něž musí být kdykoli v plném rozsahu směnitelné.

  3. Stávající systém umožňuje vytvářet nové peníze pouze pomocí peněz bez vytvořené nové užitné hodnoty. Zdravý finanční systém nesmí umožňovat drancování produktivní ekonomiky neproduktivními spekulacemi s penězi.

  4. Ekonomické atakování lidské důstojnosti spočívá v námezdní práci (práci za mzdu) a na ní založeném „trhu práce“. Řešením je: individuální podíl na výnosech i nákladech produktivní sféry odpovídající podílu na její produkci.

  5. Jakákoliv práce úměrná schopnostem a dovednostem člověka prováděná odpovědně a poctivě má pro společnost svůj význam.

  6. Není potřeba neustálý růst. Důležité je, aby výkon hospodářství pokrýval veřejnou sféru a oprávněné potřeby občanů a společnosti.

  7. Základním principem v hospodářské oblasti je SPOLUPRÁCE.

 

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.