Ústava

 

 

 

 

15. Návrh Ústavy ČR

 15.1. Česká republika je demokratickou širokou občanskou společností.

15.2. Úředním jazykem je Český jazyk.

15.3. Česká republika je suverénní stát. Výkonem státní moci není možné pověřit cizí moc ani není možné její legislativu nadřadit nad legislativu vnitřní.

15.4. Všichni občané České republiky jsou si rovni před zákony a vymahatelností práva.

15.5. Žádný občan nemůže získat s výkonem jakékoliv funkce imunitu před zákonem.

15 .6. Výkon státní mocu nemůže provádět nezisková organizace, ani žádný jiný nevolený a neodvolatelný orgán nebo instituce. Každý občan volený nebo jmenovaný do funkce musí být i odvolatelný.

15.7. Vždy a za všech okolností musí být zajištěna nestranná kontrola činnosti všech volených a jmenovaných zástupců lidu.

15.8. Pokud v případě porušení svých povinností ze strany některého voleného nebo jmenovaného občana orgán, který jej jmenoval nebo zvolil, nezjedná neprodleně sám nápravu a dotyčného občana z funkce neodvolá, potom musí být i tento orgán na základě kontrolní činnosti kontrolního orgánu neprodleně odvolatelný, případně i trestně stíhatelný.

15.9. Odměny volených a jmenovaných zástupců lidu jsou vyjádřeny koeficientem, jímž se násobí minimální mzda v ČR.

15.10. Paušální náhrady jsou poskytovány pouze k zákonem stanoveným účelům a jako takové jsou také kontrolovány.

15.11. Nesmí docházet k souběhu příjmů z titulu funkce a paušálních náhrad. Každý volený nebo jmenovaný zástupce lidu má specielní platební kartu mu státem zapůjčenou k tomu, aby s ní hradil zákonem stanovené paušální platby (včetně cestovného).

15.12. Žádné úlevy se z titulu funkce neposkytují. Funkce zástupce lidu je službou společnosti, za kterou zástupci lidu přísluší úcta, nepřísluší mu však neadekvátní výhody.

15.13 Každý občan má nárok na bydlení o minimální rozloze 45 m2 ve standardním provedení
bytové jednotky 1+1.

15.14 Každý občan má právo na práci. Toto právo nemusí využít.

15.15 Každý občan má právo na bezplatné lékařské ošetření na základě zdravotního pojištění v nejvyšší možné kvalitě s ohledem na možnosti vědy a techniky.

15.16 Ústavu je možné měnit a doplňovat pouze všeobecným referendem.

15.17 V rámci obcí a krajů se zavádí institut místního referenda.

15.18 V rámci každého kraje se zřizuje institut krajského ombudsmana

15.19. Souběh funkcí vykonávaných ve státní správě jedním občanem je zakázán.

15.20 Rozhodnutí samosprávných orgánů obce je nadřazeno rozhodnutí krajských nebo celorepublikových orgánů státní správy a samosprávy, pokud nejde o věc národní bezpečnosti nebo epidemiologické nákazy nebo ústavní zákon.

15.21. Při řešení případných sporů na území ČR mají přednost zvyky vycházející z duchovních a kulturních tradic na tomto území před zvyky cizími.

 

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.