Podpora občana

30. Bytový fond (BF)

30.1. Každý občan má právo na kvalitní bydlení

30. 2. Ústavním zákonem se přiznává každému plnoletému (studentovi VŠ ode dne ukončení studia) občanovi ČR právo na minimální výměru bytové jednotky (1 + 1) o rozloze 45 m2 ve standardním provedení. Tento nárok se realizuje tak, že kalkulace minimální mzdy obsahuje nárokovou platbu ve výši odpovídající hypoteční splátce za takovou bytovou jednotku ve standardním provedení (zákon specifikuje přesně standardní provedení ­ WC, koupelna, kuchyňská linka, připojení k internetu, připojení k TV, připojení  k energetickým zdrojům, případně další podrobnosti), kdy cena bytové jednotky (např. 1500 000,­ Kč) se dělí 20 lety a 12 měsíci. Tato částka se zvýší o 5 %. Těchto 5 % jde do fondu oprav.

30. 3. Je právem každého občana se rozhodnout, jakým způsobem toto své právo na bytovou jednotku využije.

30. 4. Dále se Ústavním zákonem stanovuje, že každý nezletilý občan od narození až do své plnoletosti (student VŠ do 26 let) má právo na vlastní pokoj o rozměru 15 m2. Odpovídající částka této ploše je automaticky poukazována na běžný účet matky nebo jiného zákonného zástupce dítěte, se kterým žije dítě ve společné domácnosti.

Příklad 1: Matka (svobodná, rozvedená, vdova) se dvěma dětmi žije v klasickém bytě 3+1, jehož cena je kromě Prahy na úrovni 1 300 000 – 1 500 000 v dnešních podmínkách. Její plat obsahuje zákonem garantovanou částku (1 500 000 / 20 / 12 * 1,05 = 6 562,­ Kč, která odpovídá jejímu nároku na bytovou plochu 45 m 2), stát převede za každé dítě matce částku odpovídající ceně 15 m2 (v přepočtu na cenu bytové jednotky 45 m2 očištěné o hodnotu plochy chodby, koupelny, WC a kuchyně), což je přibližně 1 400,­ Kč. To znamená, že nájem odpovídající bytové jednotky 3+1 (v průměru 75 m2), odpovídá velikosti této rodiny dle nároku – 45 + 15 +15 m2 a nájem za tuto jednotku je maximálně 6 562 + 1 400 + 1 400 = 9 362,­ Kč / měsíčně, včetně 5 % platby z nájmu do fondu oprav. Byt se standardním vybavením. Pokud je byt v nadstandardním vybavení, musí občan za nadstandard připlatit podle dohody s pronajímatelem nebo prodávajícím.

Příklad 2: Pokud jde o úplnou rodinu – rodiče + 2 děti, žijící v takové bytové jednotce 3+1, znamená to, že nároková částka například otce zůstává v rozpočtu rodiny ve formě volných prostředků na jiné využití, protože skutečná bytová plocha je o 45 m2 menší, než nároková.

30. 5. Řešení bytové situace nebude vůbec jednoduché, protože i když můžeme situaci řešit výstavbou nových bytů a hypotékami všem občanům, jsou zde již postavené byty a bytové domy v soukromém vlastnictví pronajímatelů. Pronajímatelé ale mohou byty buď odprodat nájemcům za reálné ceny, nebo mohou své byty přebudovat na kancelářské prostory, protože díky očekávanému boomu podnikatelské aktivity v nových podmínkách budou nebytové prostory velice potřeba.

30. 6. Majitel bytu, o který není zájem, může takový byt převést bezúplatně na BF a zbavit se tak odpovědnosti za jeho stav a vyhnout se tak nepříjemnostem.

30. 7. Byt nebo nebytový prostor v dezolátním stavu, kdy majitel neprovede nápravu tohoto neuspokojivého stavu ani po opakované výzvě příslušného Obecního úřadu uplynutím zákonné lhůty přechází do majetku obce.

31. Důchodový fond (DF)

31.1. DF nahrazuje ministerstvo sociálních věcí a správu sociálního zabezpečení, předseda fondu je členem vlády

31.2. DF bude dotován z povinného důchodového pojištění pracujícího obyvatelstva ve výši 5% z platu (do 50 násobku minimální mzdy) + emise NPP ze státního účtu. Výplata penzí se provádí přímo ze státního účtu u SOB.

31.3. Představa, že se budou někde kupit peníze na budoucí výplaty důchodů je mylná. Znovu opakuji, peníze musí ekonomikou protékat a jejich koloběh můžeme maximálně zrychlovat. Celý systém SES je průběžný.

31.4. DF buduje a spravuje ubytovací kapacity pro penzisty – domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou atd.

32. Fond zdraví (FZ) – nahrazuje ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny, předseda fondu je členem vlády.

32.1. bude dotován z povinného zdravotního pojištění obyvatelstva ve výši 10 % z platu, kdy bude každý měsíc v SOB při zúčtování tato částka zaměstnancům stržena automaticky a převedena na odpovídající účet fondu + z vlastní činnosti fondu a zdravotnických zařízení + emise NPP ze státního účtu

32.2. Tento fond je jediným oprávněným subjektem v ČR nakupovat a dovážet léky, zdravotní techniku případně se zdravotnictvím spojené služby.

32.3. Veškerá státní a krajská zdravotnická zařízení se převádí do vlastnictví fondu.

32.4. FZ zřizuje a řídí leteckou záchrannou službu, záchrannou službu vybavenou pozemní nejmodernější technikou, stanice první pomoci a pohotovost.

32.5. FZ zřizuje výzkumné laboratoře základního i aplikovaného výzkumu, kontrolní laboratoře kvality léků a zdravotního materiálu.

32.6. FZ řídí a financuje hygienické stanice na území ČR.

32.7. Organizuje a kontroluje výrobu léčiv a vakcín na území ČR. „ Zisk „ výrobních podniků Fondu Zdraví se stává nedaněným příjmem Fondu, započítává se do objemu vyplacených mzdových prostředků za celou ČR pro výpočet minimální mzdy.

32.8. Financuje lékařskou péči našich občanů v zahraničí, ručí za to, že k dispozici pro léčení našich občanů budou ty nemodernější a nejpokrokovější metody léčení.

32.9. Financuje beze zbytku všechny organizace sdružující osoby s tělesnými nebo duševními postiženími atd.

32.10. FZ financuje mzdy všech osob pracujících ve prospěch tělesně a duševně postižených (osobní asistenty)

32.11, Fond Zdraví metodicky koordinuje činnost soukromých zdravotnických subjektů, uzavírá s nimi dlouhodobé smlouvy o poskytování lékařské a zdravotní péče pro občany ČR a na základě jejich objednávky je zásobuje léky a materiálem, jehož jediným dovozcem je ze zákona určen.

32.12. Fond zdraví s profesními organizacemi ve zdravotnictví vypracovává návrh ceníku úkonů v tomto odvětví, který je po schválení Poslaneckou sněmovnou závazný pro všechny subjekty v tomto odvětví pracující. Tento sazebník se týká nároků péče pro občany naší republiky.

32.13. Fond zdraví vytváří na základě zákona páteřní síť lékařských zařízení, která odpovídají plnění standardní lékařské péče na základě zákona. To znamená, že stávající státní a krajské nemocnice budou součástí tohoto páteřního systému. Paralelně s tímto systémem může vznikat jakékoliv množství soukromých lékařských zařízení, nemocnic atd., které budou vybaveny nejmodernější technikou, budou mít také špičkové lékaře a podmínky pro své klienty, které budou hledat převážně v zahraničí. Budou pracovat na základě smlouvy s daným klientem za úplatu na základě smluvních cen. Ale, zároveň budou povinni za stanovených podmínek provádět úkony i ve prospěch našich občanů za úplatu dle platného sazebníku.

32.14. Občan nebo subjekt společnosti může použít úvěr nebo své vydělané peníze, založit si nemocnici a nabízet své služby zahraničním klientům nebo domácím klientům na základě smluvních cen. Pokud se rozhodne, že ano, potom bude muset učinit vše pro to, aby jeho nemocnice po všech stránkách byla ta nejlepší, jinak bude muset ukončit činnost. Bude zde přímý tlak na výzkum a co nejefektivnější využití jeho výsledků, budou velice dobře oceněni špičkoví lékaři a mladí lidé budou vidět vysokou prestiž v lékařském povolání a dá se předpokládat, že lékařské řemeslo se posune od dealerů farmaceutických firem zase na výsluní své profese.

32.15. Fond zdraví stanovuje a zajišťuje standardní lékařskou péči, která musí ve veřejných zdravotních zařízeních umožnit dostupnost nejnovějších léčebných metod ve světě. Nadstandard se realizuje pouze v poskytování hotelových a stravovacích služeb. Dělení lékařských výkonů na standardní a nadstandardní se nepřipouští.

33. Fond vzdělání a mládeže (FVM)  – nahrazuje ministerstvo školství, předseda fondu je členem vlády

33.1. koordinuje kromě vzdělávání žáků základních a středních škol také možnosti jejich mimoškolního využití, například budováním sportovních areálů, zabezpečením jejich provozu z prostředků fondu a příspěvků žáků (jsou placeny z platebních karet žáků v případě, že dotyčný žák některé toto centrum navštěvuje, karty jsou dotované ze státního účtu).

33.2. Touto formou jsou příspěvky směřovány zejména tam, kde jsou pro mládež vytvářeny ty nejlepší podmínky s hlediska sportovního a kulturního vyžití. 3

33.3. Pokud ekonomicky znemožníme mládeži (člověku obecně) přístup ke smysluplnému prožití volného času, nemůžeme se divit nárůstu kriminality, drogové závislosti a dalších negativních jevů ve společnosti.

33.4. FVM dbá o co nejlepší vybavení škol a učeben nejmodernější technikou.

Novinky a události

8.8.2017

Vyšla nová kniha

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa

8.8.2017

Volby 2017

dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách

www.hnuticesta.cz

 

Více
21.3.2017

Hodnocení uplynulého roku 2016

Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.

>> zobrazit pdf
načíst další

OS-ČMS

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska

je spoluautorem, nositelem a ochráncem hodnot na úrovni pilířů Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství.

KONTAKT

Centrální e-mailová adresa:

info@obcanskysnem.cz

Korespondenční adresa:

Občanský Sněm ČMS
vila Univers
Vrázova 5
700 30 Ostrava

Zasílání novinek

Chcete být informování o novinkách nebo probíhajících akcích? Zadejte prosím svůj e-mail.